Дерекқор жазылымдары

The Web of Science (Clarivate Analytics) – https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Scopus (Elsevier)- https://www.scopus.com– https://www.elsevier.com

ScienceDirect (Elsevier)- https://www.sciencedirect.com/

Springer (Elsevier) – https://www.springer.com

BSCOhostСinal- https://web.p.ebscohost.com

Cochrane Library –https://www.cochranelibrary.com/

Jaypee digital- https://www.jaypeedigital.com/

«Aknurpress»- https://aknurpress.kz/

«IPRSmart» – https://www.iprbookshop.ru/5858

Wiley Online library www.onlinelibrary.wiley.com толық мәтінді дерекқорға рұқсат берілді

2022 жылдың қараша айынан бастап электрондық кітапханалық жүйеге (ЭБЖ) іскерлік бұқаралық ақпарат құралдарына Polpred.com тестілік қолжетімділік ашылды

Scroll to Top